Wiljatur Interim Management | Voor evenwichtige ondersteuning | 06-121 53 297 | info@wiljatur.nl
Interim Management, Advies & Analyse

 

 

Wiljatur Interim Management is een organisatie met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van IT- en projectmanagement, Informatiemanagement en Beheer. Bekende werkterreinen zijn Zorg, Entertainment en Telecom.

Onze werkzaamheden varieren van operationele aansturing tot (algemeen) management. Hierdoor is het mogelijk op verschillende niveaus het gesprek aan te gaan over wat er werkelijk nodig is om als organisatie succesvol te zijn. De basis moet altijd liggen in de strategie en ambities waarna er een vertaling kan worden gemaakt naar bijv. de IT Strategie. Welke vervolgstappen moeten worden genomen hangt sterk af van het volwassenheidsniveau. Het combineren van meerdere kennisgebieden brengt meerwaarde voor de opdrachtgever.

De diverse disciplines of werkzaamheden zijn vaak complementair aan elkaar waardoor zij ook kunnen worden ingezet bij de losse opdrachten. Dit maakt de kans van slagen vele malen groter dan wanneer iemand bijvoorbeeld enkel Interim manager is geweest.

IT Flex Management 

Flex Management is het invullen van de behoefte aan deeltijd ICT-management maar met de intensiteit die u nodig heeft. Veelal hebben organisaties wel structurele ondersteuning nodig maar rechtvaardigt de hoeveelheid werk een fulltime functie niet. In andere gevallen ontbreekt het eenvoudig weg aan de expertise en de kwaliteit op het gebied van ICT, is het lastig om ICT medewerkers te coachen en aan te sturen of ontbreekt de samenhang in projecten met een ICT component. In dat geval is het mogelijk om bij ons IT Flex Management af te nemen voor 1 of 2 dagen in de week. Dit kan voor een korte periode zodat de organisatie weer op de rails staat of voor een langere periode waarbij tegen een zeer scherp tarief een IT Flex abonnement kan worden afgesproken.

Voor de uitwerking van dit concept kunt u meer informatie vinden via de navigatiebalk of klik op flex management .

 

Interim Management

Interim Management is een flexibele manier om tijdelijk vervanging te regelen of ontbrekende expertise in te huren. Dit is mogelijk bij een (IT) afdeling of binnen projecten. Er is ervaring in de sturing en planning van werkzaamheden, het fungeren als intermediar tussen IT en Business maar ook op Management niveau waarbij de strategische borging van IT wordt bewaakt. Bij ons houdt de opdracht niet op bij tijdelijke vervanging maar wordt er een goede basis neergelegd voor een mogelijke opvolger. Wij streven er naar om onszelf overbodig te maken en de kennis in de organisatie te borgen.

 

Verandermanagement

Verandermanagement kan goed worden ingezet wanneer het noodzakelijk is om in een korte periode noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Dit kunnen wijzigingen zijn in de organisatie of juist in de applicaties of systemen.Er is veel expertise opgebouwd in de ontwikkeling en migratie van applicaties en systemen, verandertrajecten en het professionaliseren van IT-afdelingen. Er wordt gebruik gemaakt van standaarden zoals ITIL, ASL, BISL en Prince2, niet rigide toegepast maar geheel toegesneden op de organisatie.

 

Analyse & Advies

Soms is het noodzakelijk om een analyse te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij die in korte tijd een probleemschets kan maken en een advies kan uitbrengen. Het is cruciaal om een diagnose uit te voeren om zo vast te stellen waar de verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hiervoor is het belangrijk om het juiste instrument te gebruiken, dit kun je vergelijken met het gebruik van een thermometer om de temperatuur op te meten. Wij gaan in dit proces een stap verder door de weg naar de oplossing te schetsen en de mogelijke routes uit te stippelen. Voor een juiste borging is inbreng vanuit de organisatie zelf maar ook de overdracht en begeleiding  hierbij naar onze mening cruciaal.

Mocht u gebruik willen maken van onze kennis en kunde neem dan contact met ons op.

 

Coaching

 

Als (Mental) Coach maak ik gebruik van effectieve technieken die het beste in mensen naar boven halen. Je rekent af met psychische blokkades, uitstelgedrag en mentale onrust. Het doel is om inzicht te geven, bewustwording te creëren, keuzes te bieden en meer autonomie te bieden.

Je bent in staat om de innerlijke motivatie bij anderen vrij te maken. Iemands zwakte is namelijk tegelijkertijd ook zijn grootste kracht! Wanneer angst wordt omgezet in vertrouwen, komt de werkelijke potentie bij de ander in beweging. Je maakt hiermee de weg vrij om doelgericht van het leven te genieten. Dit kan zowel op zakelijk als op prive gebied zijn.

 

Veel voorkomende klachten zijn (gerelateerd aan):

- Werkdruk

- Balans werk/prive

- Stress

- Angst  / Verdriet