Wiljatur Interim Management | Voor evenwichtige ondersteuning | 06-121 53 297 | info@wiljatur.nl
Interim Management, Advies & Analyse

Test.docx
Download

 

 

 

 

DevOps, een paradox of panacee

Is DevOps een (te grote) tegenstelling of juist een middel om alle problemen tussen ontwikkeling en beheer op te lossen. Uit eigen onderzoek blijkt dat de invloed van organisatiecultuur en veranderbereidheid op het gedrag een belangrijke factor is bij het succesvol inzetten van DevOps.

DevOps

In het onderzoek is de definitie van Kim, Bear & Spafford (2014) gebruikt waarin zij een DevOps omgeving beschrijven als: een cultuur van samenwerking en vertrouwen, waar iedereen focus heeft op een snelle flow van werk en naast de features ook verantwoordelijk is voor de non-functional requirements zoals kwaliteit, beveiliging en continuïteit. Deze definitie beschrijft de noodzaak om gezamenlijk en met vertrouwen, snel werk op te leveren maar met aandacht voor zowel ontwikkeling (DEV) als beheer (OPS). DevOps is ontstaan uit de frustratie dat veel IT-projecten te laat opleveren, onderpresteren en omdat de investeringen niet worden terugverdiend. Daarnaast maken nieuwe software ontwikkelmethoden (agile, lean, continuous integration / delivery) en ontwikkelingen in het beheer (virtualisatie, automatisering) het mogelijk om DevOps succesvol uit te voeren. DevOps biedt veel voordelen bij het snel opleveren van nieuwe software met een korte doorlooptijd, een hoge betrouwbaarheid, een lagere foutmarge en een lage hersteltijd wat in zijn geheel leidt tot een hogere klanttevredenheid.