Wiljatur Interim Management | Voor evenwichtige ondersteuning | 06-121 53 297 | info@wiljatur.nl
Interim Management, Advies & Analyse

 Soms is het noodzakelijk om een analyse te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij die in korte tijd een probleemschets kan maken en een advies kan uitbrengen. Het is belangrijk om een diagnose uit te voeren om zo vast te stellen waar de verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hiervoor is het belangrijk om het juiste instrument te gebruiken en dit kun je vergelijken met het gebruik van een thermometer om de temperatuur op te meten. Wij gaan in dit proces een stap verder door de weg naar de oplossing te schetsen en de mogelijke route uit te stippelen. Overdracht en begeleiding zijn hierbij naar onze mening cruciaal.

 

Vanuit de Informatie analyse is het doormeten van probleemgebieden een bekend terrein voor ons. Het is belangrijk om ook de toekomstige situatie te kunnen schetsen maar ook de weg er naar toe.

 

Advisering is ons met de paplepel ingegoten en is een verlengstuk van een dienstverlenende instelling.