Wiljatur Interim Management | Voor evenwichtige ondersteuning | 06-121 53 297 | info@wiljatur.nl
Interim Management, Advies & Analyse

 Verandermanagement kan goed worden ingezet wanneer het noodzakelijk is om in een korte periode noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Dit kunnen wijzigingen zijn in de organisatie of juist in de applicaties of systemen.Er is veel expertise opgebouwd in de ontwikkeling en migratie van applicaties en systemen, verandertrajecten en het professionaliseren van IT-afdelingen. Er wordt gebruik gemaakt van standaarden zoals ITIL, ASL, BISL en Prince2, niet rigide toegepast maar geheel toegesneden op de organisatie.